2016-01-12-11-43-53

فروشگاه مهرگان تهیه و توزیع انواع شیرالات، لوازم بهداشتی، لوله و اتصالات، شیرالات، لوازم صنعتی، تاسیساتی، صنایع نفت و پتروشیمی.

2016-01-12-11-44-49

فروشگاه مهرگان تهیه و توزیع انواع شیرالات، لوازم بهداشتی، لوله و اتصالات، شیرالات، لوازم صنعتی، تاسیساتی، صنایع نفت و پتروشیمی.

2017-02-01-16-41-02

کولرگازی دستگاهی است که هوای گرم رابه هوای خنک ویاهوای خنک را به هوای گرم تبدیل می کندوبه وسیله ترموستات می توان دمای موردنظرراتنظیم کرد.