این تصفیه آب سفارش تایوان ومونتاژایران می باشد.

مدت زمان گارانتی محصولات۱۲ماه می باشد

هزینه نصب دستگاه ۵۰۰/۰۰۰هزارریال می باشد۰

گارانتی محصولات با شرکت ایلیاگسترمی باشد

2017-02-01-16-11-38

۱:ساخت کشورتایوان می باشد.

۲:مدت گارانتی ۱سال می باشد۰

۳:دارای شیرفانتزی می باشد.

۴:هزینه نصب دستگاه ۴۰۰۰۰۰ریال می باشد.

۵:گارانتی محصولات باشرکت ایلیاگسترمی باشد.

2017-02-01-16-18-49

۱:سفارش تایوان مونتاژایران می باشد.

۲:مدت زمان گارانتی ۱سال می باشد.

۳:هزینه نصب دستگاه ۴۰۰۰۰۰ریال می باشد.

۴:گارانتی محصولات باشرکت ایلیا گسترمی باشد.

2017-02-01-16-27-39

۱-این دستگاه به سفارش امریکامونتاژتایوان می باشد

۲-مدت گارانتی این محصول ۵سال می باشد.

۳-هزینه نصب دستگاه رایگان می باشد.

خصوصیات دستگاه:

دارای مخزن استیل،مرحله هفتم یا همان فیلترقلیایی،

شاسی های فایبرگلاس،قدرت موتور(پمپ)بالامی باشد

گارانتی محصولات باشرکت ایلیاگسترمی باشد.