دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر 6مرحله ای

نکته:دستگاه بصورت پکیج کامل شامل:دستگاه تصفیه اب 6عدد فیلتر. شیر برداشت .شلنگ وتمامی اتطالات مورد نیاز جهت نصب ارائه می گردد 

توجه:بسته به تولیدات شرکت ممکن است ظاهر دستگاه خریداری شده  کمی باعکس متفاوت باشد.

شرکت اریا صنعت معصومی یکی از شرکتهای بزرگ وقدرتمند درزمینه تصفیه آب درکشور میباشد .که میتوان گفت اغلب دستگاه های تصفیه اب تولید داخل کشور توسط این شرکت انجام می گیرد .